Biletinyum Şehir Seç
?>

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BİLETİNYUM olarak vermekte olduğumuz hizmet gereğince; hizmet-sözleşme ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz  kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

Siz değerli Web Site ve Mobil Uygulama kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK) ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında bu metni hazırlamış bulunmaktayız. İşbu aydınlatma metni ile şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
 

1. VERİ SORUMLUSU

BİLETİNYUM  ŞİRKETİ , KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında BİLETİNYUM “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri ile ulaşmanız mümkündür.

Adres  :İstiklal mahallesi 4023 sk kat 3 daire 14 t2-1

Tel       : (0322) 911 08 69

E-posta: info@biletinyum.net

 

2. İŞLENEN VERİLERİNİZ

Şirketimizden bir defaya mahsus hizmet almanız ya da üyelik sözleşmesi imzalamanız durumda işlenen kişisel verileriniz aşağıda sınırlı sayıda sayılmaktadır. Bu veriler dışında başkaca hiçbir kişisel veriniz şirketimizce işlenmemektedir.

 

 • KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Ad soyad,doğum tarihi ve cinsiyeti.
 •  
 • İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, Kep adresi, sabit hat ve GSM ( Cep Telefonu) numarası
 •  
 • ÖDEME VE FİNANS BİLGİLERİNİZ: Ürün/ hizmet satın alma işlemi sırasında alınan ve onay vermeniz halinde kayıtlı hale gelecek ve işlem sırasında size hatırlatılacak olan banka kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka hesap bilgileriniz
 •  

ÇEREZ BİLGİLERİ: Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından cihazınızda ( bilgisayar, telefon vb.) depolanan bilgilerdir. Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz veya konumunuz gibi ayarlarınızı saklamak için kullanılır. Ayrıca çerezler, kişisel bilgilerinizi (adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, parolanız, konumunuz ve izin verdiğiniz diğer bilgileri) saklamak için kullanılabilir. Sitenin ulaşabileceği bilgiler sizin sunduklarınızla sınırlıdır. Web siteleri onlara vermediğiniz bilgilere erişemez. www.biletinyum.net web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi oturum çerezleri ve kalıcı çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. Biletinyum web sitesi (ve mobil uygulama sitesi) çerezleri; internet vasıtası ile topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.biletinyum.net web sitesi ve mobil uygulama sitesi size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmekte, bu verileri saklayabilmektedir. Biletinyum, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için kullanabilir, site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.  İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz sadece bu madde kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Buna göre verileriniz;

 1. Müşteri ile yapılacak olan sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, sona erdirilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası sonrasında Ürün/ Hizmet satışı sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesi, üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi
 2. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 3. Ürün, hizmet satış ve devamındaki süreçlerinin yürütülmesi
 4.  

Ürün ve hizmetler hakkında müşterilere/kullanıcılara bilgi verilmesi, reklam, kampanya ve promosyonları aktarılması,

Müşteri memnuniyetini artırılması, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan ürün/ hizmet satın alan müşterilerin tanınabilmesi ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmesi, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılması ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,

 1.  
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 3.  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Hukuk işlerinin takibi, Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 4. Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 5. İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 6. Restoranlar, iş ortakları ve/veya tedarikçi gibi kişi/kurum ile olan ilişkilerin yönetimi, sözleşme faaliyetlerinin icrası,
 7. Ürün, hizmet ve faaliyet ile ilgili müşteri talep, şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi ve işbu sürecin yürütülmesi,
 8. Resmî kurumlarca ve mahkemelerce talep edilmesi halinde işbu sürecin yürütülmesi
 9. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuat/ sözleşmeden doğan hakların kullanılabilmesi

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR

İşlenen kişisel verileriniz Kanunun kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 3. Maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf konumundaki gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarına, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara, Bankalararası Kart Merkezine, anlaşmalı olduğumuz bankalara ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere, grup şirket ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına, şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimlerine, mali müşavirlere aktarılabilecektir.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Biletinyum sorumlu değildir.

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz,

 • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız ile diğer şirket yetkilisi ve çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Biletinyum nezdinde kişisel verileriniz şirketimizle hukuki ilişki kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, sizden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydı ile yukarıda yer verilen internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, sözlü ve elektronik mecralar, mobil uygulama gibi yukarıda yer verilen araçlar ve yukarıdaki amaçlar dahilinde ,kanunun 5,6 ve 8. Madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 

 1. Açık rızanın bulunması
 2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk ticaret kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması
 3.  
 4. Üyelik ve satış sözleşmelerimiz başta olmak üzere, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi
 5. Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 8. Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi
 9.  

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile  biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Şirketimizce hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veriniz işlenmemektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.  Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme amacının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından resen veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ VE BU HAKLARI KULLANMA YÖNTEMİNİZ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun’un 11. Maddesinde düzenlenmiş haklarınızın bulunduğunu siz değerli müşterilerimizin bilgisine sunmaktayız. Bu kapsamda kanunun istisnalar başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydı ile Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 6. Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Kişisel verilerinizin korunması kapsamında sahip olduğunuz hak ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmek istemeniz durumunda; İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği’nin 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@biletinyum.net adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen   Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

 

8. TEDBİRLER

Biletinyum, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini/erişilmemesini ve hukuka uygun şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

gradient

Biletinyum.net Sosyal Medya Hesaplarını Takip Et Ekstra İndirimlerden Anında Haberdar Ol.